Takstblad

Afgifter for tilslutning og levering af fjernvarme fremgår af takstbladet.
//