Afkøling

Fjernvarme fungerer ved, at varmt vand cirkulerer i et lukket rørsystem; fra fjernvarmeværket pumpes opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Her bliver det anvendt til at varme boligen og brugsvandet op med.

Det afkølede fjernvarmevand sendes herefter retur til fjernvarmeværket, hvor det igen varmes op og sendes ud.

Jo bedre dit fjernvarmevand er afkølet, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation.
Hvis fjernvarmevandet ikke er afkølet tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen alt for hurtigt.

Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller hæve vandets temperatur. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og din økonomi.​


Krav til din afkøling
Da fjernvarme er et fælles system, påvirker dårlig afkøling også andre kunder. Ifølge vores leveringsbestemmelser skal fjernvarmevandet afkøles,  gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 °C, og returtemperaturen ikke overstiger 36 °C.

Opnås denne afkøling eller returtemperatur ikke, er Brande fjernvarme berettiget til at opkræve betaling for manglende afkøling, jf. det til enhver tid gældende prisblad.

Det påhviler ejeren af ejendommen at holde varmeinstallationen i god stand og sikre, at installationen ikke er tilkalket. En tilkalket installation forhindrer god afkøling.

Brande Fjernvarme kan forlange, at varmeanlægget ombygges for kundens regning, så ovennævnte temperaturkrav bliver opfyldt.


Hvad er afkøling
Ved afkøling forstås forskellen mellem temperaturen på fjernvarmevandet, der kommer ind i huset (fremløb) og temperaturen på fjernvarmevandet, der løber ud af huset (retur). 

I fyringssæsonen er det normalt muligt at afkøle fjernvarmevandet mere end 30°C, fordi der er åbnet for radiatorerne/gulvvarmen.

I sommerperioden, hvor der normalt kun bruges fjernvarme til brugsvandsproduktion, kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at afkøle fjernvarmevandet 30°C. 

Det er derfor vigtigt, at man udregner afkølingen over en længere periode og gerne per 1. januar.

//