Historie

Formål og udvikling

Arbejdet med at etablere fjernvarme i Brande begyndte i 1950 - vel sagtens som følge af byens opblomstring i forbindelse med at der blev gravet brunkul på egnen, og som konsekvens heraf blev der meget mere aktivitet på Brande Banegård, der blev en af landets mest travle. Det betød en stor vækst i befolkningen, og alene fra 1941 til 1943 voksede byen fra 4.800 til 6.245 indbyggere.

"Et tidligere møde" er omtalt i referatet fra Fjernvarmeudvalgets første officielle møde, der ifølge protokollen blev holdt 9. februar 1951.

Til stede var det samlede udvalg biografejer Th. Madsen, sagfører I. Midtgaard, dyrlæge Jacob Skjærris, fabrikant Aage Petersen, Brandtex, M. Christensen og hotelejer Burton Clausen fra Madsens Hotel, Storegade 31, hvor mødet blev holdt.

Resultatet af besøg rundt i byen var faktisk "ret tilfredsstillende navnlig for Storegades vedkommende". Derfor blev ingeniør Anderskov fra Esbjerg bedt om at udarbejde et projekt, der omfattede de foreløbige, uforbindende 55 ejendomme.

Protokollen slutter med et møde 11. maj. Uden at berette om grunden til at arbejdet stoppede, men det var formentlig, fordi det åbenbart ikke lykkedes at få finansieringen på plads hos byens pengeinstitutter. I protokollen står der nemlig, at "man vedtog ikke at stille i udsigt, at der for lån kan ydes fuld solidarisk garanti".

Histotien fortsætter 4. april 1956 i forhandlingsprotokol for I/S Brande Fjernvarmecentral med stiftende generalforsamling på Madsens Hotel, hvor formanden for udvalget, Tage Sabroe, bød velkommen.

Til den første bestyrelse blev valgt Burton Clausen og Aage Petersen fra udvalget samt købmand J. O. Hjersing, Centrum, Storegade 23, malermester Bundgaard Poulsen og købmand Juul Mathiassen (nu Expert, Storegade 40) samt fra institutionerne bankdirektør Johan Andresen (direktør i Brande Bank 1953-57). Til suppleanter blev valgt smedemester Chr. Rahbek og slagtermester Fr. Eriksen (ved "Slagterstien", storegade 42).

Togfører Tage Sabroe, som var i sognerådet 1954-59, kom således ikke med i bestyrelsen, men at han havde en central rolle fremgår efter hans død i 1959, da formand Aage Petersen udtalte smukke mindeord og "takkede for den indsats, han havde gjort for indførelsen af fjernvarme i Brande".

Ifølge vedtægterne lød det oprindelige formål:
"Selskabets formål er at forsyne de til fjernvarmeanlægget tilsluttede ejendomme med varmt vand til opvarmning og til fremstilling af varmt brugsvand".

Selskabsoplysninger

Brande Fjernvarme A.m.b.a.
Præstevænget 11
7330  Brande

Telefon: 97180343
CVR-nr.: 58176613

Stiftet: 4. april 1956

Hjemsted: Brande

Regnskabsår: 1. januar - 31. december​

 

//