Referat af bestyrelsesmødet 16. august

Referatet af bestyrelsesmødet 16. august er nu tilgængeligt under fanebladet Profil.

Nye takster pr. 1. januar 2023

Det nye takstblad for 2023 er under udarbejdelse. Der må forventes prisstigninger på såvel effektbidraget (forbruget) som det faste bidrag (arealbetal…

Information

Information   I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 – ”Bekendtgørelse om energ…

Tilmeld dig digital post

Tilmeld dig digitalpost fra Brande Fjernvarme Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet –…