Nye takster pr. 1. januar 2023

Så er det nye takstblad for 2023 offentliggjort. Prisstigning på flis, el og naturgas betyder, at det bliver 33 % dyrere at opvarme et såkaldt standar…

Information

Information   I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 – ”Bekendtgørelse om energ…

Tilmeld dig digital post

Tilmeld dig digitalpost fra Brande Fjernvarme Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet –…