Hvis dit hus opvarmes med naturgas, er afkobling af naturgassen et anliggende mellem dig og Evida. Du kan se den aktuelle status på afkoblingspuljen ved at klikke her.

Bemærk: hvis du gennemfører bestilling af afkoblingen, mens der ikke er penge i afkoblingspuljen, medfører det en udgift for dig (NB: for ansøgninger indsendt efter 24. juni 2023 har Evida hævet prisen fra kr. 8.200 inkl. moms til kr. 10.125 inkl. moms), og du kan ikke efterfølgende søge om tilskud fra puljen.

//