Hvis dit hus er opvarmet med naturgas, og du ønsker dit fjernvarmeskab placeret samme sted som din nuværende gasmålerinstallation, kan du vælge et indmuringsskab.

Det kræver blot, at du får lavet en udsparing i soklen som skitseret på tegningen nedenfor. Arbejdet udføres for egen regning.

//