Bestyrelse

Henrik Kraglund

Formand

Mail: hk@brande-fjernvarme.dk

Tlf: 40 17 20 00

Eivin Joensen

Næstformand

Jette Harrild

Kasserer

Carsten Kvist

Sekretær

Jens Studsgaard

Bestyrelsesmedlem