Takstblad

Afgifter for tilslutning og levering af fjernvarme fremgår af Takstbladet.