Nye takster pr. 1. januar 2023

13. september 2022

Det nye takstblad for 2023 er under udarbejdelse. Der må forventes prisstigninger på såvel effektbidraget (forbruget) som det faste bidrag (arealbetalingen).

Det nuværende takstblad vil være gældende til og med 31.12.2022 for så vidt angår effektbidraget, det faste bidrag og målerlejen - priserne for tilslutning m.v. er suspenderet.

Det nye takstblad forventes offentliggjort 12. december.