Nye takster pr. 1. januar 2023

12. december 2022

Så er det nye takstblad for 2023 offentliggjort.

Prisstigning på flis, el og naturgas betyder, at det bliver 33 % dyrere at opvarme et såkaldt standardhus i Brande.

Ganske vist fastholdes det faste bidrag (arealbidraget) og målerlejen uændret på henholdsvis 20 kr. pr. kvadratmeter og 650 kr. (priser pr. år ekskl. moms), til gengæld sættes prisen pr. MW op fra 555 kr. til 785 kr. (ligeledes ekskl. moms).

Formanden for Brande Fjernvarme, Henrik Kraglund, forklarer den markante stigning med, at priserne på såvel flis el og naturgas er steget voldsomt det seneste år.

Selvom Brande Fjernvarme aktuelt har en af landet mest attraktive prisaftaler på flis, er afregningsprisen på flis steget med 36 % på mindre end et halvt år, og forleden kom det frem at elprisen i løbet af det seneste år er steget med 83 %.

Selvom man har stort fokus på at bruge strømmen, når den er billigst – typisk om natten og i weekenderne kan det ikke opveje den store stigning i elprisen.

Det tredje ”ben”, Brande Fjernvarme står på, naturgassen, er steget endnu mere og derfor et alternativ, man kun tager i brug i yderste nødstilfælde.

Gennem en årrække har Brande Fjernvarme arbejdet på at kunne udnytte overskudsvarmen fra et par af Brandes store industrivirksomheder, men indtil en lovændring tidligere på året har høje afgifter i praksis gjort det umuligt at gennemføre.

Med lovændringen kan det nu bedre lade sig gøre, og da det meste af forarbejdet allerede er gjort, er det ikke mindst denne retning, man kigger i, så den aktuelle prisstigning kun bliver midlertidig, tilføjer Henrik Kraglund.