Ordinær generalforsamling 2021

27. maj 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag, den 30. september 2021 kl. 19.30.

på Hotel Dalgas.

 

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af formandsberetning.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Forslag skal fremsendes til værket kontor senest 12 dage før generalforsamlingen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:
Henrik Kraglund
Eivind Joensen


8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af statsautoriseret revisor.

På valg er Partner Revision.


10. Eventuelt.

Af hensyn til forsamlingsloftet og restriktionerne om afstandskrav skal tilmelding ske til post@brande-fjernvarme.dk

HUSK der skal vises Coronapas/test ved indgangen.

Regnskab, beretning m.v. kan afhentes på værkets kontor eller rekvireres på mail: post@brande-fjernvarme.dk
Efter generalforsamlingen kan referat og regnskab/budget ses på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen
Brande Fjernvarme