Varmeforbrugets fordeling

Nedenfor kan det ses i diagrammet, hvorledes varmeforbruget fordeler sig procentvis over året.

Tallene i søjlerne i diagrammet viser, hvor stor en procentdel af det samlede års varmeforbrug, der bruges i den pågældende måned. F.eks. bruges 2% i september måned og 11,3% i oktober.

Tallene foroven i diagrammet viser en sammentælling af månedernes forbrug. Således kan du følge med i det samlede varmeforbrug hen over året.

Vær opmærksom på, at værdierne i diagrammet er en rettesnor og ikke en facitliste.