Fejlfinding

Sådan afhjælpes fejl i fjernvarmeinstallationen

Det er altid en god ide først at undersøge, om man selv kan afhjælpe eventuelle fejl. Brug derfor skemaet og hvis det ikke lykkes at opspore fejlen, kontakt da VVS-installatøren eller Brande Fjernvarme.

DOWNLOAD
fejlfinding.pdf