5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer

5.1

Dimensioneringsgrundlag
Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 °C og en returtemperatur på max 37 ⁰C ved minus 12°C udetemperatur.

Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 °C og en returtemperatur på max 37 °C. De dimensionerende frem- og returløbstemperaturer gælder ved fjernvarmestikkets hovedhaner.

5.2

Projektering og udførelse

Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Lovgivning gælder nye anlæg og ved ombygning af eksisterende vekslerinstallationer. Det anbefales endvidere at følge anbefalingerne i Dansk Fjernvarmes Vejledning ”Bedre Brugerinstallationer”.

Ved omforandring på eksisterende varmeanlæg, skal disse bringes i overensstemmelse med reglerne for ”Fremtidige anlæg”.

Alle omforandringer på installationen – der er tilsluttet direkte til SELSKABET

skal synes af SELSKABET

 

På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området:

  • Bygningsreglementet BR15
  • DS 418 Norm for beregning af bygningers varmetab
  • DS 439 Norm for vandinstallationer
  • DS 469 Norm for varme- og køleanlæg i bygninger
  • DS 452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.