4. Etablering af måleudstyr

4.1

Udlevering af måleudstyr
SELSKABET etablerer måleudstyr eller udleverer måleudstyr og/eller passtykke til INSTALLATØREN.

4.2

Placering af måleudstyr
SELSKABET meddeler målerens placering til INSTALLATØREN.

4.3

Pladskrav
Der skal som minimum være en friplads på 40 centimeter foran hovedhaner. Der skal som minimum være en fri højde på 1,9 meter og en fri bredde på mindst 0,7 meter i skakte.