13. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

13.1

Nærværende "Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering ” er vedtaget af: Bestyrelsen, den 7. februar / 2017
og anmeldt til Energitilsynet.
Bestemmelserne træder i kraft den 15. februar 2017

13.2

Meddelelse om ændringer
SELSKABET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelser­ne.