1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1

Tekniske bestemmelser

Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering for

Brande Fjernvarme Amba.
Præstevænget 11
7330 Brande
CVR: 58 17 66 13
Tlf.: 97 18 03 43

er i det følgende benævnt SELSKABET. De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til SELSKABETS ledningsnet samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

1.2

Kunden
Ejeren/ejerne/lejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen og aftager fjernvarme, er i det følgende benævnt KUNDEN. Ejeren af ejendommen er benævnt EJEREN AF EJENOMMEN

1.3

Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget mellem SELSKABET og KUNDEN er fastlagt i:

  • Almindelige bestemmelser
  • Tekniske bestemmelser
  • Vedtægter
  • Takstblad
  • Aftale om fjernvarme
  • Velkomstbrev.
1.4

Installatøren
INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.